Iklan Tengah Artikel 2

Sumpah Karate FORKI (Indonesia)

Sumpah Karate Indonesia1. SANGGUP MEMELIHARA KEPRIBADIAN : Jinkaku Kansei Ni Tsutomoru Koto
2. SANGGUP PATUH PADA KEJUJURAN : Makato No Michi O Mamoru Koto
3. SANGGUP MEMPERTINGGI PRESTASI : Doryoku No Sheisin O Yashinau Koto
4. SANGGUP MENJAGA SOPAN SANTUN : Reigi O Omonzuru Koto
5. SANGGUP MENGUASAI DIRI : Kekki No Yu O Imashimuru Koto 


0 Response to "Sumpah Karate FORKI (Indonesia)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel